สถานะหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ตรวจสอบสถานะหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่คุณเสนอมาได้แล้วที่นี่
ค้นหาเพิ่มเติม
ค้นพบ 255 รายการ
ปีที่เสนอ หัวข้อปัญหา สถานะหัวข้อ
2565 การอนุมัติการใช้ ตาเทียมชนิดทำเฉพาะบุคคล (Customized eye prosthesis)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 สิทธิประโยชน์อุปกรณ์ผ่าตัดสายเลเซอร์ใช้ภายในตา (endolaser probe)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 อุปกรณ์ผ่าตัดปากคีบเนื้อเยื่อในตา (intravitreal forceps)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 อุปกรณ์ผ่าตัดกรรไกรตัดเนื้อเยื่อในตา (intravitreal scissors)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 อุปกรณ์กระตุ้นประสาทไขสันหลังเพื่อลดอาการปวดเรื้อรัง
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 การวินิจฉัยและการรักษาโรค Familial Hypercholesterolemia ชนิด Homozygous และ Severe Heterozygous
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 การรักษาทางทันตกรรมโดยใช้เครื่องมือ Oral appliance หรือ การผ่าตัดเพื่อเลื่อนขากรรไกรไปข้างหน้า (Maxillomandibular advancement) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 การผ่าตัดเพื่อเลื่อนขากรรไกรไปข้างหน้า (Maxillomandibular advancement) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
ขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ
2565 โรคโปรตีนรั่วในถุงลม (Pulmonary alveolar proteinosis)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : โรคหายาก
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
ขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ
2565 การตรวจจีโนมชิ้นเนื้อมะเร็งแบบหลายยีนเพื่อเลือกยาต้านมะเร็งแบบแม่นยำ
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
ขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การอนุมัติการใช้ ตาเทียมชนิดทำเฉพาะบุคคล (Customized eye prosthesis)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา สิทธิประโยชน์อุปกรณ์ผ่าตัดสายเลเซอร์ใช้ภายในตา (endolaser probe)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา อุปกรณ์ผ่าตัดปากคีบเนื้อเยื่อในตา (intravitreal forceps)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา อุปกรณ์ผ่าตัดกรรไกรตัดเนื้อเยื่อในตา (intravitreal scissors)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา อุปกรณ์กระตุ้นประสาทไขสันหลังเพื่อลดอาการปวดเรื้อรัง
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การวินิจฉัยและการรักษาโรค Familial Hypercholesterolemia ชนิด Homozygous และ Severe Heterozygous
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การรักษาทางทันตกรรมโดยใช้เครื่องมือ Oral appliance หรือ การผ่าตัดเพื่อเลื่อนขากรรไกรไปข้างหน้า (Maxillomandibular advancement) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การผ่าตัดเพื่อเลื่อนขากรรไกรไปข้างหน้า (Maxillomandibular advancement) สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา โรคโปรตีนรั่วในถุงลม (Pulmonary alveolar proteinosis)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : โรคหายาก
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การตรวจจีโนมชิ้นเนื้อมะเร็งแบบหลายยีนเพื่อเลือกยาต้านมะเร็งแบบแม่นยำ
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ

การค้นหา