งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ UCBP และผลการศึกษาได้แล้วที่นี่

ค้นหาเพิ่มเติม
ค้นพบ 56 รายการ
ปีที่เริ่ม ชื่อโครงการ ประเภทหัวข้อ สถานะงานวิจัย
2565 ระบบบริหารจัดการทางไกลสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ CIED ซึ่งต้องมีการติดตามผลการรักษาตลอดชีวิต (Remote Patient Monitoring System) การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ อยู่ระหว่างทำวิจัย
  • ระบบบริหารจัดการทางไกลสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ CIED ซึ่งต้องมีการติดตามผลการรักษาตลอดชีวิต (Remote Patient Monitoring System)
2564 สายด่วนการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (โทร1663) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างพัฒนา proposal
2564 การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างพัฒนา proposal
2564 การคัดกรองเบาหวาน (กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างพัฒนา proposal
2564 โปรแกรมตรวจคัดกรองสารพิษ/สารเคมีจากเกษตรกรรม ในหญิงตั้งครรภ์ และบริการให้คำปรึกษาเมื่อพบความเสี่ยง รวมทั้งให้วิตามินเสริมเพื่อลดผลกระทบจากสารเคมีจากการเกษตร การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างพัฒนา proposal
2564 การรักษารากฟันถาวรอย่างเดียว หรือการรักษารากฟันถาวรร่วมกับครอบฟันถาวรในประชากรทุกกลุ่มอายุ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างพัฒนา proposal
2564 การทำครอบฟันโลหะไร้สนิมในฟันน้ำนม การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างพัฒนา proposal
2564 บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และบริการขัดและทำความสะอาดฟัน ในกลุ่มอายุ 25-59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย
2564 การคัดกรองซิฟิลิสในเยาวชน-วัยรุ่น/ผู้ต้องขังและประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย
2564 การคัดกรอง Autistic disorder ด้วยเครื่องมือ TDAS (Thai Diagnostic Autism Scale) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างพัฒนา proposal
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

การค้นหา