สถานะหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ตรวจสอบสถานะหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่คุณเสนอมาได้แล้วที่นี่
ค้นหาเพิ่มเติม
ค้นพบ 255 รายการ
ปีที่เสนอ หัวข้อปัญหา สถานะหัวข้อ
2565 การตรวจจีโนมเพื่อการวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
ขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ
2565 การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับด้วย GALAD Score
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
ขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ
2565 การบันทึกคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดปกติชนิดเต้นช้าด้วยเครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจ ชนิดฝังใต้ผิวหนัง (Insertable Cardiac Monitor)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดปกติชนิดเต้นช้า ด้วยเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรแบบไร้สายชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Single chamber transcatheter pacing system: Leadless pacemaker)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นสั่นระริก (Atrial Fibrillation) ด้วยสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชนิดปลายเป็นบอลลูนที่มีความเย็นจัด (Cryoablation)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 เครื่องกระตุกหัวใจแบบสายกระตุกหัวใจอยู่ใต้ผิวหนัง (subcutaneous implantable defibrillator) เพื่อรักษาหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดจังหวะพร้อมสายกระตุกหัวใจ
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 การเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารี โดยการสวนหัวใจ (Transcatheter pulmonary valve replacement)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
2565 สิทธิประโยชน์การฟื้นฟูการเดินและการทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลันที่ไม่สามารถ เดินได้ด้วยตนเอง (severe non-ambulatory subacute stroke patients) ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic Assisted Gait Training: RAGT) ชนิด end-effector stationary gait robots
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
2565 การวินิจฉัยและการเข้าถึงการรักษา สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
ขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ
2565 การรักษาอาการนอนกรน และโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ด้วยการจี้คลื่นความถี่วิทยุ
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
ขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การตรวจจีโนมเพื่อการวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับด้วย GALAD Score
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การบันทึกคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดปกติชนิดเต้นช้าด้วยเครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจ ชนิดฝังใต้ผิวหนัง (Insertable Cardiac Monitor)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดปกติชนิดเต้นช้า ด้วยเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรแบบไร้สายชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Single chamber transcatheter pacing system: Leadless pacemaker)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นสั่นระริก (Atrial Fibrillation) ด้วยสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชนิดปลายเป็นบอลลูนที่มีความเย็นจัด (Cryoablation)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา เครื่องกระตุกหัวใจแบบสายกระตุกหัวใจอยู่ใต้ผิวหนัง (subcutaneous implantable defibrillator) เพื่อรักษาหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดจังหวะพร้อมสายกระตุกหัวใจ
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารี โดยการสวนหัวใจ (Transcatheter pulmonary valve replacement)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อผ่านการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
ปีที่เสนอ2565
สถานะหัวข้อผ่านการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การวินิจฉัยและการเข้าถึงการรักษา สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การรักษาอาการนอนกรน และโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ด้วยการจี้คลื่นความถี่วิทยุ
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ

การค้นหา