สถานะหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ตรวจสอบสถานะหัวข้อปัญหาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่คุณเสนอมาได้แล้วที่นี่
ค้นหาเพิ่มเติม
ค้นพบ 255 รายการ
ปีที่เสนอ หัวข้อปัญหา สถานะหัวข้อ
2565 Cutting balloon
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 Rotational Atherectomy
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด้วยวิธีกลศาสตร์ (Mechanical Thrombectomy)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคมีชีวิตในกรณีหมู่เลือดเข้ากันไม่ได้ระหว่างผู้บริจาคและผู้รับบริจาค (ABO incompatible living donor kidney
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 การเข้าถึงบริการการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำที่บ้านหรือขณะฟอกเลือดล้างไต
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
2565 ชุดอุปกรณ์วัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจชนิดผ่านหลอดเลือดแดง กับประโยชน์และความคุ้มค่าในการป้องการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้เสนอ : ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 ชุดอุปกรณ์การเตรียมและเก็บเลือดผู้ป่วย Autologous Blood Transfusion ใช้ในขณะทำการผ่าตัด (XTRA -Procedure set)
ผู้เสนอ : ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
2565 การใช้อุปกรณ์เครื่องจี้ปิดและตัดเส้นเลือดสําหรับการผ่าตัดในโรคทางทางเดินปัสสาวะ (Urology surgery) และการผ่าตัด ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี (Hepato-pancreato-biliary Surgery)
ผู้เสนอ : ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
มอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2565 อุปกรณ์กระดูกเทียมทดแทนในผู้ป่วยโรคมะเร็ง/เนื้องอกกระดูก ชนิดปฐมภูมิที่ได้รับการผ่าตัด
ผู้เสนอ : ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
2565 กิจกรรมกายภาพบำบัด ฟื้นฟู และงานเชิงป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุป่วยเร็วจากโรคสมองเสื่อมและการหกล้ม
ผู้เสนอ : ประชาชนทั่วไป
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา Cutting balloon
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา Rotational Atherectomy
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด้วยวิธีกลศาสตร์ (Mechanical Thrombectomy)
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคมีชีวิตในกรณีหมู่เลือดเข้ากันไม่ได้ระหว่างผู้บริจาคและผู้รับบริจาค (ABO incompatible living donor kidney
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การเข้าถึงบริการการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำที่บ้านหรือขณะฟอกเลือดล้างไต
ผู้เสนอ : กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อผ่านการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา ชุดอุปกรณ์วัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจชนิดผ่านหลอดเลือดแดง กับประโยชน์และความคุ้มค่าในการป้องการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้เสนอ : ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา ชุดอุปกรณ์การเตรียมและเก็บเลือดผู้ป่วย Autologous Blood Transfusion ใช้ในขณะทำการผ่าตัด (XTRA -Procedure set)
ผู้เสนอ : ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อผ่านการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา การใช้อุปกรณ์เครื่องจี้ปิดและตัดเส้นเลือดสําหรับการผ่าตัดในโรคทางทางเดินปัสสาวะ (Urology surgery) และการผ่าตัด ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี (Hepato-pancreato-biliary Surgery)
ผู้เสนอ : ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อมอบให้ สปสช. ส่งต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา อุปกรณ์กระดูกเทียมทดแทนในผู้ป่วยโรคมะเร็ง/เนื้องอกกระดูก ชนิดปฐมภูมิที่ได้รับการผ่าตัด
ผู้เสนอ : ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
ประเภทของมาตรการ : การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อผ่านการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ
ปีที่เสนอ2565
หัวข้อปัญหา กิจกรรมกายภาพบำบัด ฟื้นฟู และงานเชิงป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุป่วยเร็วจากโรคสมองเสื่อมและการหกล้ม
ผู้เสนอ : ประชาชนทั่วไป
ประเภทของมาตรการ : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สถานะงานวิจัย : ไม่ระบุ
สถานะหัวข้อผ่านการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ

การค้นหา