งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ UCBP และผลการศึกษาได้แล้วที่นี่

ค้นหาเพิ่มเติม
ค้นพบ 113 รายการ
ปีที่เริ่ม ชื่อโครงการ ประเภทหัวข้อ สถานะงานวิจัย
2567 การตรวจคัดกรองประเมินภาวะการเรียนรู้บกพร่อง (LD) ในเด็กอายุ 7 - 12 ปี การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย
  • การตรวจคัดกรองประเมินภาวะการเรียนรู้บกพร่อง (LD) ในเด็กอายุ 7 - 12 ปี
2567 การตรวจคัดกรองและการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 0-6 ปี ให้เป็น 8 ครั้ง จากเดิม 5 ครั้ง เนื่องจากเด็กมีโอกาสเกิดพัฒนาการที่ถดถอยอยู่ทุกช่วงวัย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อยู่ระหว่างทำวิจัย
  • การตรวจคัดกรองและการประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 0-6 ปี ให้เป็น 8 ครั้ง จากเดิม 5 ครั้ง เนื่องจากเด็กมีโอกาสเกิดพัฒนาการที่ถดถอยอยู่ทุกช่วงวัย
2567 การคัดกรองและให้บริการกายภาพบำบัดในเด็กอายุ 10-15 ปี ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด โดยมีความชุกกระดูกสันหลังคดต่างประเทศ 0.01-5.2% บางแห่งสูงถึง 12% ประเทศไทยบางแห่งร้อยละ 12.86 บางงานวิจัย 20-25% การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทำวิจัยแล้วเสร็จ
  • การคัดกรองและให้บริการกายภาพบำบัดในเด็กอายุ 10-15 ปี ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด โดยมีความชุกกระดูกสันหลังคดต่างประเทศ 0.01-5.2% บางแห่งสูงถึง 12% ประเทศไทยบางแห่งร้อยละ 12.86 บางงานวิจัย 20-25%
2567 การรักษาไวรัสตับอักเสบซี ขยายการรักษาไม่จำกัดอายุและรักษาได้มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนทุกวัย เข้าถึงการรักษาไวรัสตับ ปัจจุบันระบุอายุ 18 ปีขึ้นไป การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • การรักษาไวรัสตับอักเสบซี ขยายการรักษาไม่จำกัดอายุและรักษาได้มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนทุกวัย เข้าถึงการรักษาไวรัสตับ ปัจจุบันระบุอายุ 18 ปีขึ้นไป
2567 การคุมกำเนิดกึ่งถาวรสำหรับกลุ่มอายุ 20 เพิ่มสิทธิประโยชน์บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรสำหรับกลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยไม่จำกัดเงื่อนไข การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • การคุมกำเนิดกึ่งถาวรสำหรับกลุ่มอายุ 20 เพิ่มสิทธิประโยชน์บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรสำหรับกลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยไม่จำกัดเงื่อนไข
2567 การคัดกรอง PSA ในพระสงฆ์อายุมากกว่า 45 ปี เป็นการส่งเสริมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • การคัดกรอง PSA ในพระสงฆ์อายุมากกว่า 45 ปี เป็นการส่งเสริมป้องกันโรค
2567 การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ หรือ Low Dose CT Scan (LDCT) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ใหญ่อายุระหว่าง 50-80 ปี การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ หรือ Low Dose CT Scan (LDCT) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ใหญ่อายุระหว่าง 50-80 ปี
2567 เพิ่มสิทธิประโยชน์การแจกแว่นสายตาให้กับคนไทยที่มีปัญหาเรื่องสายตาผิดปกติ สามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่ ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มวัย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • เพิ่มสิทธิประโยชน์การแจกแว่นสายตาให้กับคนไทยที่มีปัญหาเรื่องสายตาผิดปกติ สามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่ ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มวัย
2567 เพิ่มรายการ ถุงซิลิโคนยืดขยายผิวหนัง (tissue expander) รักษาแผลหดรั้งจากแผลไหม้ หรือเนื้องอกขนาดใหญ่ ชุดหัวฉีดน้ำแรงดันสูงตัดเนื้อตาย ชุดตัดยืดขยายผิวหนังแบบตาราง เพื่อปลูกถ่ายผิวหนัง การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
  • เพิ่มรายการ ถุงซิลิโคนยืดขยายผิวหนัง (tissue expander) รักษาแผลหดรั้งจากแผลไหม้ หรือเนื้องอกขนาดใหญ่ ชุดหัวฉีดน้ำแรงดันสูงตัดเนื้อตาย ชุดตัดยืดขยายผิวหนังแบบตาราง เพื่อปลูกถ่ายผิวหนัง
2567 กำหนดอายุของการรับถุงยางอนามัยได้ตั้งแต่อายุ 12 ปี (เดิมแจกถุงยางในอายุ 14 ปี) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • กำหนดอายุของการรับถุงยางอนามัยได้ตั้งแต่อายุ 12 ปี (เดิมแจกถุงยางในอายุ 14 ปี)
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

การค้นหา