งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ UCBP และผลการศึกษาได้แล้วที่นี่

ค้นหาเพิ่มเติม
ค้นพบ 113 รายการ
ปีที่เริ่ม ชื่อโครงการ ประเภทหัวข้อ สถานะงานวิจัย
2567 เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Thalassemia management: nationwide registration for transfusion-dependent cases and surveillance for related complications การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
  • เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Thalassemia management: nationwide registration for transfusion-dependent cases and surveillance for related complications
2567 โครงการพัฒนาการตรวจหายีนก่อโรคโดยวิธีตรวจรหัสพันธุกรรม แบบทั้งเอ็กโซมเพื่อให้การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากพันธุกรรม โรคหายาก
  • โครงการพัฒนาการตรวจหายีนก่อโรคโดยวิธีตรวจรหัสพันธุกรรม แบบทั้งเอ็กโซมเพื่อให้การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากพันธุกรรม
2567 การป้องกัน วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพ/การรักษาแบบประคับประคองโรคพันธุกรรมกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) อย่างครบวงจรและเป็นองค์รวม โรคหายาก
  • การป้องกัน วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพ/การรักษาแบบประคับประคองโรคพันธุกรรมกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) อย่างครบวงจรและเป็นองค์รวม
2567 สิทธิประโยชน์การบริการคัดกรองและบำบัดให้คำปรึกษาแบบสั้นสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราทางโทรศัพท์และออนไลน์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณแบบ Fee Schedule การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • เรื่องสิทธิประโยชน์การบริการคัดกรองและบำบัดให้คำปรึกษาแบบสั้นสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราทางโทรศัพท์และออนไลน์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณแบบ Fee Schedule
2567 ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้าเฉพาะบุคคล การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
  • ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรและใบหน้าเฉพาะบุคคล
2567 การวินิจฉัยและการรักษาโรคท้าวแสนปม (Neurofibromatosis type 1, (NF1)) ที่มี plexiform neurofibromas ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ ในผู้ป่วยเด็ก โรคหายาก
  • การวินิจฉัยและการรักษาโรคท้าวแสนปม (Neurofibromatosis type 1, (NF1)) ที่มี plexiform neurofibromas ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ ในผู้ป่วยเด็ก
2567 สิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดระยะต้นด้วยเทคโนโลยี low-dose computed tomography (LDCT) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • สิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดระยะต้นด้วยเทคโนโลยี low-dose computed tomography (LDCT)
2567 การบำบัดปวดมะเร็งด้วยการหยดมอร์ฟีนเข้าช่องน้ำไขสันหลังผ่าน intrathecal port การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ
  • การบำบัดปวดมะเร็งด้วยการหยดมอร์ฟีนเข้าช่องน้ำไขสันหลังผ่าน intrathecal port
2567 โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก เด็กวัยก่อนเรียน เด็กวัยเรียน และวัยรุ่น การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2567 การตรวจคัดกรองมะเร็งก่อนระยะลุกลามด้วยวิธี stereotactic breast biopsy การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งก่อนระยะลุกลามด้วยวิธี stereotactic breast biopsy
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

การค้นหา