รู้จักชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ

โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ ยูซีบีพี (UCBP) เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบ โปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิชาการ และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสุขภาพทั้งหมด 7 กลุ่ม

มาดูกันว่าใครสามารถเสนอหัวข้อสิทธิประโยชน์ได้บ้าง เสนอได้อย่างไร อะไรเป็นเกณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกและถูกคัดออก ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง กว่าจะได้สิทธิการรักษามาให้ประชาชนได้ใช้ฟรีกันหนึ่งสิทธิ

หัวข้อที่บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ล่าสุด

บริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ปี 2564 ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
การตรวจยีน BRCA1/ BRCA2 เพื่อการวินิจฉัยทางพันธุกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ปี 2563 ผู้เสนอ : ผู้กำหนดนโยบาย
การศึกษาการขยายบริการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดในประเทศไทย : ความเป็นไปได้ ต้นทุน และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ปี 2562 ผู้เสนอ : กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย

การค้นหา