ใบสมัครทีมวิจัย

1

กรอกข้อมูลส่วนตัว
ของหัวหน้าทีมวิจัย

2

รายชื่อทีมวิจัย

3

รายละเอียดเพิ่มเติม
ของหัวหน้าทีมวิจัย

4

ผลงาน/ประสบการณ์
การทำวิจัยของหัวหน้าทีมวิจัย

รายละเอียดหัวหน้าทีมวิจัย

กรุณาแนบไฟล์ .PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB

ประวัติการศึกษา

ลำดับที่ 1
+ เพิ่มระดับการศึกษา

รายชื่อทีมวิจัย

ลำดับที่ 1
กรุณาแนบไฟล์ .PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB
+ เพิ่มรายชื่อทีมวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติมของหัวหน้าทีมวิจัย

โปรดระบุความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ศักยภาพในการดำเนินการศึกษา *
เรื่อง/ปี
ความสนใจในการร่วมเป็นผู้ทบทวนภายนอกของโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัยในกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ *
ทราบข่าวการสมัครนี้จากแหล่งใด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ผลงาน / ประสบการณ์การทำวิจัยของหัวหน้าทีมวิจัย

(กรอกเฉพาะผลงานวิจัยด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพและ/หรือการประเมินผลกระทบด้านงบประมาณ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยเรียงลำดับจากผลงานล่าสุด ไม่เกิน 5 เรื่อง)

ลำดับที่ 1
ข้อมูลผลการวิจัย
กรุณาแนบไฟล์ .PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB
+ เพิ่มผลงานวิจัย

รายละเอียดหัวหน้าทีมวิจัย

ชื่อ-นามสกุลพีรพล กาญจนขันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดHITAP
เบอร์มือถือ085-858-8555
E-mailpeeraphol.k@hitap.net
เบอร์โทรศัพท์ 02-999-9999
เบอร์โทรสาร-
แนบไฟล์ประวัติย่อ _ชื่อไฟล์.pdf

ประวัติการศึกษา

รายชื่อทีมวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติมของหัวหน้าทีมวิจัย

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
ศักยภาพในการดำเนินการศึกษา
เรื่อง/ปี
ความสนใจในการร่วมเป็นผู้ทบทวนภายนอกของโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัยในกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ
ทราบข่าวการสมัครนี้จากแหล่งใด

ผลงาน / ประสบการณ์ การทำวิจัยของหัวหน้าทีมวิจัย

การค้นหา