ติดต่อเราสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

โทรศัพท์ : เบอร์กลาง 02-141-4000 (เวลาราชการ)
โทรสาร : 02-143-9730-1
เว็บไซต์ : http://www.nhso.go.th/

ติดต่อประสานงาน
คุณอภิรดา พันธิ์สิทธิ์
สำนัก : พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ : 094-546-5293 (เวลาราชการ)
อีเมล์ : aphirada.p@nhso.go.th

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง